Esportista Rodamón

Els principals objectius de L’Esportista rodamón són:

  • Relacionar l’esport amb altres aspectes de la societat
  • Afavorir la connexió esport–cultura i esport–oci.
  • Intervenir en l’educació del nostre jovent facilitant l’accés a la cultura.
  • Intervenir en la creixement del nostre jovent facilitant l’accés a activitats d’oci.
  • Allunyar el jovent de possibles mals hàbits fora de l’horari lectiu.
  • Promocionar les activitats a desenvolupar en família.

Mitjançant l’establiment de convenis de col·laboració entre diferents entitats i la Unió de Consells Esportius de Catalunya s’estableixen dos procediments per participar a L’Esportista rodamón:


Gràcies a la presència del carnet d’esportista dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya el participant pot gaudir de descomptes i d’altres tipus d’avantatges en l’accés a museus, teatres, parcs aquàtics, pistes d’esquí, ...
Tots els participants en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya disposen d’aquest carnet d’esportista, per tant està al seu abast la seva utilització més enllà de l’àmbit esportiu i fora de l’horari lectiu. Aquesta utilització pot anar acompanyada de descomptes d’altres tipus per promocionar la visita en família.


Es pot optar a aquests avantatges en l’accés sense la presència del carnet d’esportista, mitjançant l’oferiment de visites concertades prèviament adreçades a centres educatius i entitats que així ho sol·licitin.