Des de la Unió de Consells Esportius de Catalunya som conscients de la importància de l’esport com a mitjà de transmissió d’hàbits saludables.

A “Esport i salut” es poden trobar aquells projectes organitzats per potenciar aquests hàbits i suprimir-ne d’altres com la mala alimentació, el sedentarisme o l’obesitat, sempre posant l’èmfasi en un estil de vida basat en l’activitat esportiva regular.

  • PAFES piramideAF infancia
  • PAFES piramideDiet
  • PAFES piramideAF gentgran
  • PAFES piramideAF adults