Normativa Tècnica Tennis de Taula - veure
 
Finals Nacionals, curs 2019/20
INDIVIDUAL i EQUIPS
DataSeuInformacióResultats
Final Nacional Individual (BJ i AL)
Final Nacional Individual (INF, CAD, JUV)
 Final Nacional Equips (BJ i AL)
Final Nacional Equips (INF, CAD, JUV)