Els Consells Esportius estrenyen la col·laboració internacional

Publicat a Notícies

 

 
 
 
 

Recentment s’han establert contactes per desenvolupar projectes amb la Union française des œuvres laïques d'éducation physique i l’Euroregió Pirineus Mediterrània

Amb la voluntat d’adoptar i impulsar nous projectes que afavoreixin l’activitat física més enllà de l’esport escolar, els Consells Esportius de Catalunya han intensificat en els darrers temps els contactes amb institucions d’altres països. En aquest sentit cal destacar la trobada mantinguda pel president dels consells, Jaume Domingo, amb el representant territorial de la Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) per tal de conèixer el model de funcionament d’aquesta entitat i crear propostes de col·laboració. La UFOLEP, unió francesa laica per la promoció de l’activitat física, va ser creada l’any 1928 amb la voluntat de promoure l’esport popular. A partir d’aquesta reunió celebrada a Perpinyà, s’ha acordat fomentar un intercanvi en l’àmbit de l’handbol entre ambdues entitats per tal de començar a establir dinàmiques de treball conjunt.

De la mateixa manera també s’ha mantingut una trobada de treball amb responsables de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Aquest ens és un projecte de cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears i Occitània per tal de crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible. Les converses mantingudes s’han centrat a trobar els mecanismes de finançament per establir un programa que afavoreixi l’intercanvi tant a través de trobades conjuntes d’esportistes com d’experiències, instruments i polítiques esportives.