Consell directiu de la UCEC.

 President Jaume Domingo i Planas
 Vicepresident primer Josep Monràs i Galindo
 Vicepresident segon

Joan Ubach i Isanta

Vicepresident tercer Joan Josep Verdaguer i Gironès
Secretari i Tresorer José Empez i García
 Vocals

Salvador Valls i Cuello
Cristian Alcázar i Esteban
Jordi Matas i Claramunt
Daniel Nart i Juanes
Magda Lupiáñez i Soler
Miquel Rovira i Comas
Ramón Parramón i Llonch
Josep Llebaria i Nolla
Enric Adell i Moragrega

Escollit en reunió del Consell Directiu celebrada a Poblet (Conca de Barberà – Tarragona), el dia 16 de juliol del 2016.