Formació 20-21

La Unió de Consells Esportius de Catalunya es reserva tots els drets sobre el material que conté aquest apartat del web. Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita de la UCEC, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment.

SESSIÓ FORMATIVA: Com millorar i impactar en les presentacions en públic”

Format online - 6 hores

Personal formador: Sra. Olga Vela

Objectius de l’activitat:
- Identificar l'objectiu de la comunicació per triar la informació clau.
- Conèixer les tècniques fonètiques, corporals i del llenguatge que millorin
aquesta comunicació.
- Aprendre les bones pràctiques de l'ús del power point i conèixer altres
programes per fer presentacions exitoses. Observar els recursos disponibles a
la xarxa.
- Analitzar presentacions alienes i pròpies per proposar millores.
- Practicar les presentacions de cada participant.

Continguts de l’activitat:
1. Preparem la intervenció.
a. Objectius clars: informar, motivar o persuadir?
2. Com comencem?
3. El guió.
4. Com acabar?
5. La comunicació no verbal. Com generar emocions. Els secrets de la veu.
6. Amb quins recursos podem comptar?
a. Alternatives al ppt.
b. Plantilles útils.
c. Altres metodologies
d. Recursos a la xarxa
7. Casos pràctics propis.

INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ

SESSIÓ FORMATIVA: ”Les violències sexuals en l’esport: sensibilitzem-nos i passem a l’acció”

Format online - 2 sessions de 2 hores

Adreçat a tècnics/ques esportius

Personal formador: Dra. Anna Vilanova Soler

Objectius de l’activitat:
- Conèixer què són les violències sexuals en l’esport
- Identificar les violències sexuals en l’esport
- Prevenir les violències sexuals en l’esport
- Saber com actuar en cas de violències sexuals en l’esport

Continguts de l’activitat:
BLOC 1: Sensibilització

 1. Què és la violència sexual?
  a. Conceptes bàsics
  b. Tipus de violència
 2. Com podem identificar les violències sexuals?
 3. Com podem prevenir les violències sexuals?
  a. Cultura i accions per la prevenció
 4. Quines actuacions hem de fer davant casos de violència?
  a. Passos a seguir
  b. Serveis d’atenció
INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ

SESSIÓ FORMATIVA: ”Formació sobre necessitats educatives especials o discapacitats relacionades amb l’esport i l’educació física”

Format online - 5 hores

Adreçat a tècnics/ques esportius/ves

Personal formador: Sra. Ingrid Latorre

Objectius de l’activitat:
- Conèixer la realitat de l'esport adaptat federat i de lleure, la seva estructura i les modalitats específiques i adaptades.
- Conèixer les diferents tipus de diversitat funcional, a través de l'esport i la seva pràctica.
- Sensibilitzar els/les professionals de l'educació envers les modalitats esportives adreçades a nens/es i joves amb discapacitat.
- Incloure l'esport adaptat com a eina d'inclusiu i contingut d'aprenentatge en les diferents etapes educatives.

Continguts de l’activitat:
- Base teòrica de l'esport adaptat a Catalunya. Coneixement de les estructures esportives actuals a Catalunya, Espanya i en l'àmbit internacional com a font de recurs educatiu.
- El joc i l'esport adaptat. Les adaptacions com a recurs inclusiu. Estratègies metodològiques que generen espais inclusius.
- Boccia i Eslàlom. Aprenentatge d'aquests esports a través de la seva pràctica.

INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ