Formació 18-19

La Unió de Consells Esportius de Catalunya es reserva tots els drets sobre el material que conté aquest apartat del web. Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita de la UCEC, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment.

SESSIÓ FORMATIVA: “Elaboració d’ofertes i licitacions amb el sector públic”

Vilafranca del Penedès.
30 d’abril de 2018

Personal formador: Eduard Ortiz Castellon, Imma Sivill Colet.

ARXIU DE LA SESSIÓ

SESSIÓ FORMATIVA “Curs de patrocini”

Hospitalet de Llobregat.
20, 21 d’abril de 2018

Personal formador: Francesc Solanellas

ARXIU DE LA SESSIÓ

SESSIÓ FORMATIVA: “Taller Transmissió de Valors i Habilitats Psicològiques dels/les Tutors/es de Jocs”

Any 2018.

Personal formador: Marta Borrueco i Saül Alcaraz