L’esport de valors

Els consells esportius estem presents a totes les comarques i grans ciutats catalanes. Amb les activitats esportives que programem i portem a terme movem al voltant de 500.000 esportistes, infants i joves en edat escolar. Promovem la pràctica de 80 modalitats esportives diferents.

Formem i posem a disposició de la societat una xarxa de professionals esportius dedicats als infants i joves. Som la principal entitat promotora de l’esport en edat escolar a Catalunya.

Als consells ens preocupa formar infants i joves tant en valors de responsabilitat personal com en valors de responsabilitat ciutadana. Volem formar bones persones i bons ciutadans i ciutadanes.

Els Consells Esportius som responsables de portar a terme els programes d’esport escolar de la Generalitat de Catalunya següents: els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el Pla Català d’Esport a l’Escola i l’Esport Blanc Escolar.

Els consells esportius entenem que el nostre model esportiu es fonamenta en:

  • Rla igualtat d’oportunitats: l’esport a l’abast de tothom
  • Rl’esport sense exclusions per capacitat ni gènere
  • Rl’esport com a formació de ciutadans
  • Rl’esport social i familiar
  • Rjugar per sobre de competir
  • Rel foment d’hàbits saludables

«JO SEMPRE HI GUANYO», a través de l’esport amb valors

El model esportiu dels Consells Esportius té com a gran valor afegit i tret diferencial l’esport amb valors, l’educació, la cohesió social i el foment d’hàbits saludables. Per aquest motiu, la competició no és el nostre principal objectiu.
Per tal de reforçar aquest model esportiu i explicar a tothom els seus avantatges, els Consells Esportius de Catalunya, conjuntament amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, posem en marxa la campanya «Jo sempre hi guanyo». La idea del nostre lema és ben senzilla: més important que guanyar una competició esportiva és aprendre valors i comportaments que serviran en el dia a dia en tots els àmbits de la vida dels nostres infants i joves.

Per tant, en totes les competicions, els marcadors i els resultats deixen de ser els únics referents a l’hora de valorar el desenvolupament d’un esdeveniment esportiu. L’actitud que mostren els jugadors i jugadores, les accions en positiu que tenen lloc al llarg de la competició o el tarannà que mostren els entrenadors i entrenadores o les famílies que hi assisteixen també es tenen en compte. Per aquest motiu, és imprescindible que tant des de l’organització dels Consells Esportius com les famílies i els esportistes participem activament en la difusió i el coneixement del nou model esportiu.

Els diversos consells esportius trien l’aplicació del model seguint dues vies diferents:

El sistema integrat

Es disposa d’un únic resultat i d’una única classificació que té en compte tant els valors esportius com les puntuacions o tempteig aconseguits en la competició.

El sistema paral·lel

La classificació és doble: d’una banda es tenen en compte els resultats competitius i de l’altra s’estableix una classificació en la qual es tenen en compte els valors esportius.

“Pel sol fet de participar-hi ja es guanya en valors, amistat, respecte, salut, companyonia, diversió… i, en definitiva, en allò que realment és important.“

ESPORTISTES

Els infants i joves que prenen part en les activitats dels Consells Esportius com, per exemple, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya són el veritable centre i els protagonistes de l’activitat esportiva. L’espectacle o els títols són qüestions que queden definitivament en un segon pla. Per aquest motiu, el nou model esportiu posa especial atenció en el fet que la participació dels esportistes sigui:

Lúdica

L’esport és joc. Aquest és un concepte que no es pot oblidar. La primera voluntat dels infants i joves és divertir-se i gaudir amb l’activitat.

Respectuosa

El joc no es juga en solitari: es juga amb la resta dels companys i companyes. Per aquest motiu, és important respectar tant els propis companys i companyes com els altres esportistes o equips. Sense respecte no ens podrem divertir tots.

Enriquidora

Aprendre i millorar són elements bàsics en l’esport. Dins de les capacitats i habilitats de cadascú, l’esforç personal és una de les principals lliçons que s’aprenen a través de l’activitat física. Els joves i infants han de desenvolupar i potenciar les seves capacitats amb el suport d’entrenadors i entrenadores.

SEGUINT UNES NORMES

Tant els tutors de joc com els entrenadors treballen perquè els infants i els joves es diverteixin i aprenguin d’una manera respectuosa. Per aconseguir-ho és imprescindible seguir una sèrie de normes justes i equitatives.

És important que tots els infants i joves que participin en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya tinguin clares quines són les prioritats, què és exactament el que se’ls demana. L’actitud de les persones adultes que els envolten és fonamental per a ajudar-los a fer seus i interioritzar aquests objectius.

“Tots els esportistes participen de les activitats en igualtat de condicions i sense exclusions per capacitat o gènere.”

LES FAMÍLIES

La presència de les famílies a les competicions és important. Els familiars són una part important dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya: ells són el motor de les grades i la principal companyia per als infants i joves.

Els familiars s’han de comportar com un model d’autocontrol. Com en qualsevol altre àmbit de la vida, la família és el primer referent de comportament amb què compten els infants. Si els familiars no perden el control en una activitat esportiva serà més difícil que el perdin els esportistes.

Les famílies han d’acceptar el paper dels entrenadors/es com a màxims responsables de la planificació esportiva. El paper de suport a l’esportista que duen a terme les famílies és fonamental, però no s’ha de confondre amb el que desenvolupen els entrenadors i entrenadores.

Cal que les famílies sàpiguen orientar en l’acceptació dels èxits i dels fracassos. Saber acceptar tant una victòria com una derrota són lliçons importants que podem extreure de l’esport. En tot cas, és important que els infants entenguin què podem extreure de positiu de perdre o com hem de gestionar un triomf.

Els familiars han de donar exemple amb una bona relació amb els pares i mares dels integrants de la resta d’equips. Cal saber ser bons amfitrions i visitants. Els familiars i joves dels altres equips es troben en una situació similar a la nostra. Si no ens divertim tots a la grada tampoc hi haurà diversió al terreny de joc.

No s’ha de forçar els joves a participar en una activitat esportiva ni castigar-los prohibint-la. L’activitat física ha de gaudir-se i exercir-se en llibertat; de la mateixa manera que anar a escola, no pot ser mai entesa com un càstig o un premi, sinó com una activitat natural i necessària per al seu creixement personal.

“L’objectiu últim de les propostes esportives és que infants i joves gaudeixin, es formin i adquireixin hàbits saludables.”

ELS ENTRENADORS I ENTRENADORES

Un referent per als esportistes. Els entrenadors i entrenadores personifiquen el primer referent amb què compten els infants i joves en l’àmbit de l’esport. Per això, han de saber assumir aquest rol per tal de poder desenvolupar la important tasca formativa que els correspon.

La victòria és un element més de l’esport. Guanyar o perdre formen part de l’esport, però en cap cas són els únics conceptes que han d’estar presents en l’activitat física. Aquesta incorpora altres elements que són, com a mínim, igual d’importants, com poden ser la companyonia, la diversió o el respecte pels altres.

Sense discriminacions. Un dels principals objectius que es plantegen els Consells Esportius de Catalunya és que l’esport sigui, per definició, inclusió. Això implica tant qüestions de gènere com socials o de capacitat. Les persones responsables de la formació dels esportistes han de tenir sempre present aquest criteri en el seu dia a dia.

Formadors de ciutadans i ciutadanes. L’esport en edat escolar ha de ser entès, principalment, com una eina educativa més que permet treballar algunes qüestions complementàries als continguts que ofereix l’escola i reforçar-ne d’altres que sí que es treballen a l’aula. Entre aquestes destaquen aquelles que formen en la convivència i en el civisme. Dit d’una altra manera: l’esport forma esportistes, però també ciutadans i ciutadanes. Els entrenadors i entrenadores han de treballar en base a aquesta realitat.

“Els entrenadors i entrenadores han de garantir la participació en el joc de tots els infants i joves.”

Descarrega’t el llibret de la campanya JO SEMPRE HI GUANYO