Recerca i investigació

Physical exercise and sport among immigrants: building the decision.

Lourdes Rubio-Rico, Sílvia Monserrate-Gómez, Teresa Cousillas-Fernández. (2017)

Document resultat del desenvolupament del projecte SPIN.

La societat europea actual és de naturalesa diversa i ha d’afrontar el repte de ser inclusiva. Alguns estudis anteriors han proposat la possibilitat d’utilitzar l’esport com a estratègia d’inclusió. Tenint en compte que la pràctica esportiva és entre els immigrants, en general, inferior a la dels nacionals, es proposa identificar els factors percebuts com a barreres i estímuls per practicar esport entre els immigrants a les regions d’Occitània, a França; al Piemont, a Itàlia; i a Catalunya i les Illes Balears, a Espanya.

Projecte de col·laboració entre la Unió de Consells Esportius de Catalunya i Itik Consultoria Esport i el Lleure, SL

ITIK CONSULTORIA DE L’ESPORT i EL LLEURE SL. (2019)

Encàrrec efectuat a aquesta empresa amb una reputada trajectòria en el sector amb l’objectiu de desenvolupar l’estratègia a futur de l’entitat.

Aquesta inquietud neix fruit del moment, condicionat al venciment del Pla Estratègic de l’Esport Escolar, i el moment de canvi que viu el món de l’esport fruit de la voluntat de reformar legislativament la pedra angular que estructura tot el sistema esportiu del país.

Així, mitjançant aquest anàlisi i diagnòstic propositiu, la UCEC persegueix esdevenir una estructura essencial del sistema esportiu de Catalunya. Que es converteixi en el màxim exponent tant d’esport escolar com d’esport popular i que es pugui acabar construint un model de qualitat, de transparència i de bona gestió.

Estructuralment, l’encàrrec comença amb el document de base que fixa els objectius de l’estudi. Aquí s’hi suma el Document 1, que fa un anàlisi de la Unió de Consells Esportius de Catalunya i els seus Consells a nivell estructural i organitzatiu. El Document 2, que analitza la oferta esportiva en edat escolar i adolescent a partir dels diferents programes existents. I el Document 3, que es centre en l’esport per tothom amb l’articulació de la base de l’Esport Popular.