Transparència

Gestió Administrativa

Contractes

L’apartat 10è del l’article 19 dels Estatuts vigents de l’Entitat estableix el codi ètic d’actuació dels directius:

Òrgans responsables de l’entitat en matèria de contractació. D’acord amb els Estatuts de l’entitat:

Article 23

Correspon al Consell Directiu de la Unió de Consells:


e) Contractar serveis personals i externs per a funcions pròpies de l’entitat.
f) Subscriure contractes laborals d’alta direcció sempre que els membres presents a la Comissió Directiva aprovin per majoria absoluta l’acord, la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte.

Article 27

Són funcions del president de l’ UCEC:
Tenir la representació pública, privada i oficial de la Unió de Consells.


d) Subscriure contractes i documents en nom de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

f) Contractar i acomiadar personal.
g) Atorgar poders a tercers, acceptar donatius i subvencions i signar qualsevol mena de document bancari i ordenar els pagaments. Els límits seran fixats pel Reglament de Règim Intern.

*L’entitat no disposa de cap contracte subscrits amb les administracions públiques.

Convenis

Any Número Títol conveni Data signatura Data vigència Vig. Pror. Objecte Organismes Signants Ens Locals Valor €
2016 2016/11/0083 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per l'organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Priorat. 20/4/2016 31/12/2016 S N Col·laborar en la realització de les activitats que es desenvolupin a la comarca del Priorat. Consell Comarcal del Priorat 0
2018 2018/11/0900 Conveni de col·laboració en matèria d'esport i inclusió entre la Diputació de Barcelona, i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per al desenvolupament del projecte 'Patis oberts: vine, gaudeix i aprèn a compartir' 12/12/2018 4/12/2018 N N Regular la col·laboració en matèria d'esport i inclusió entre la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Esports) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per al desenvolupament del projecte 'Patis oberts: vine, gaudeix i aprèn a compartir. Nens i joves, i en especial es vol atendre a col·lectius en risc d'exclusió social de la província de Barcelona, es trobaran als patis escolars i realitzaran diferents activitats esportives relacionades amb el bàsquet. Diputació de Barcelona 36.700
2018 2018/11/0665 Conveni de col·laboració amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya per a la coordinació i implementació d’Activitats esportives, trobades esportives, accions formatives i accions sensibilitzadores als municipis de l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 7/11/2018 30/3/2019 S N Establir un conjunt d'accions de col·laboració amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya per a la coordinació i la implementació d'activitats esportives, trobades esportives, accions formatives i accions sensibilitzadores als municipis de l'àmbit territorial de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona 0
2019 2019/11/0533 Conveni de col·laboració en matèria d’esport i inclusió formalitzat entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Badia del Vallès, el Consell Comarcal del Berguedà i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) per potenciar el programa “Patis oberts: Vine, gaudeix i aprèn a compartir”. 4/10/2019 5/12/2019 S N Regular la col·laboració en matèria d'esport i inclusió entre la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Esports), l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament de Badia del Vallès, el Consell Comarcal del Berguedà i la UCEC, per potenciar el programa 'Patis oberts: vine, gaudeix i aprèn a compartir?. Infants i joves, i en especial es vol atendre a col·lectius en risc d'exclusió social de la província de Barcelona, es trobaran als patis escolars i realitzaran diferents activitats esportives relacionades amb el bàsquet. Diputació de Barcelona; Consell Comarcal del Berguedà; Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat; Ajuntament de Badia del Vallès 34.700

FONT: Registre de convenis de col·laboració i cooperació (GENCAT)

Ajuts i subvencions

   
Organismo Convocatòria Data de concessió Import €
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries 29/06/2016 10,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries II 22/08/2016 17,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries II 22/08/2016 13,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense animo de lucre per a activitats sociosanitàries IV 04/07/2017 10,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense animo de lucre per a activitats sociosanitàries IV 04/07/2017 17,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense animo de lucre per a activitats sociosanitàries IV 04/07/2017 13,000.00
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT Subvenció sense concurrència pública per al finançament de les despeses de les activitats programades de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, des de l'1 de setembre de 2016 fins al 31 de desembre de 2017 28/12/2017 500,000.00
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT 214/5000 Conveni de col·laboració entre el Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per contribuir a les despeses derivades de les activitats pròpies de l'entitat durant l'exercici 2016 27/07/2018 22,532.13
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries IV 26/09/2018 11,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries IV 26/09/2018 17,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries IV 26/09/2018 13,000.00
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT Conveni de col·laboració entre el Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per al finançament de les activitats reallizadas per aquesta entitat esportiva durant el període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018 21/12/2018 450,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries III 17/05/2019 13,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries III 17/05/2019 17,000.00
DIPUTACIÓ DE LLEIDA Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries III 17/05/2019 11,000.00
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT Subvenció sense concurrència pública per al suport a la promoció de l'esport en edat escolar i l'esport popular 19/09/2019 648,000.00
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT Subvenció nominativa per al suport a la promoció de l'esport en edat escolar i l'esport popular 31/12/2020 306,015.39

FONT: Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (Min. Hacienda)

Subvencions en espècies:

D’acord amb les observacions fetes per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en el seu Informe 3/2019, cal indicar que la Unió de Consells Esportius de Catalunya és cessionària del local ubicat C/ Conxita Supervia, 17 Ent. 1a i Ent. 4a, 08028 Barcelona. Propietat de la Generalitat de Catalunya ( Número d’Inventari Bé immoble GENERALITAT: 01179) i que destina a ús de seu social de la pròpia entitat.