Webinars 20-21

La Unió de Consells Esportius de Catalunya es reserva tots els drets sobre el material que conté aquest apartat del web. Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita de la UCEC, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment.

WEBINAR: ”GESTIÓ ECONÒMICA DE LES ENTITATS ESPORTIVES”

13 d'abril de 2021, de 17h a 18h

Personal formador: Sr. Marc Bernadich

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”SUPERACIÓ MITJANÇANT L'ESPORT”

15 d'abril de 2021, de 19h a 20:30h

Personal formador: Sra. Núria Picas

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”eSPORTS I ESPORTS”

20 d'abril de 2021, de 16h a 17:30h

Personal formador: Sr. Xavier Cortès

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”INICIACIÓ TÈCNIC/TÀCTICA D'ESPORTS D'EQUIP”

21 d'abril de 2021, de 18h a 19:30h

Personal formador: Sr. Txema del Rosal

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”NUTRICIÓ PER A JOVES ESPORTISTES”

22 d'abril de 2021, de 16h a 17:30h

Personal formador: Sra. Sílvia Tremoleda

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”TUTOR/A DE JOC”

27 d'abril de 2021, de 16h a 17:30h

Personal formador: Sr. Xavier Estrada

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”EDUCACIÓ EMOCIONAL MITJANÇANT L'ESPORT”

28 d'abril de 2021, de 17:30h a 19h

Personal formador: Sra. Gemma Filella

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”NOVES FORMES DE COMUNICAR AMB ELS RECURSOS DISPONIBLES”

29 d'abril de 2021, de 19h a 20.30h

Personal formador: Sr. Artur Peguera

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR