Webinars 20-21

La Unió de Consells Esportius de Catalunya es reserva tots els drets sobre el material que conté aquest apartat del web. Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita de la UCEC, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment.

WEBINAR: ”RESPONSABILITAT PENAL i ADMINISTRATIVA o JURÍDICA”

27 de maig de 2021, de 16h a 17.30h

Personal formador: Sr. Alfonso León

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”INICIACIÓ TÈCNIC/TÀCTIC D’ESPORTS D’EQUIP”

25 de maig de 2021, de 10h a 11.30h

Personal formador: Sr. Txema del Rosal

INSCRIPCIÓ AL WEBINAR

WEBINAR: ”GESTIÓ ECONÒMICA DE LES ENTITATS ESPORTIVES”

13 d'abril de 2021, de 17h a 18h

Personal formador: Sr. Marc Bernadich

WEBINAR: ”SUPERACIÓ MITJANÇANT L'ESPORT”

15 d'abril de 2021, de 19h a 20:30h

Personal formador: Sra. Núria Picas

WEBINAR: ”eSPORTS I ESPORTS”

20 d'abril de 2021, de 16h a 17:30h

Personal formador: Sr. Xavier Cortès

WEBINAR: ”INICIACIÓ TÈCNIC/TÀCTICA D'ESPORTS D'EQUIP”

21 d'abril de 2021, de 18h a 19:30h

Personal formador: Sr. Txema del Rosal

WEBINAR: ”NUTRICIÓ PER A JOVES ESPORTISTES”

22 d'abril de 2021, de 16h a 17:30h

Personal formador: Sra. Sílvia Tremoleda

WEBINAR: ”TUTOR/A DE JOC”

27 d'abril de 2021, de 16h a 17:30h

Personal formador: Sr. Xavier Estrada

WEBINAR: ”EDUCACIÓ EMOCIONAL MITJANÇANT L'ESPORT”

28 d'abril de 2021, de 17:30h a 19h

Personal formador: Sra. Gemma Filella

WEBINAR: ”NOVES FORMES DE COMUNICAR AMB ELS RECURSOS DISPONIBLES”

29 d'abril de 2021, de 19h a 20.30h

Personal formador: Sr. Artur Peguera