Convocatòria assemblea extraordinària

ÒRGAN: Assemblea extraordinària
DATA: Dissabte 19 de setembre de 2020. 12.00h
LLOC: Complex Esportiu Mar Bella (Av. del Litoral, 86, 08005 Barcelona)

En desenvolupament de l’article 18 dels Estatuts vigents de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, aprovats per l’Assemblea General de la UCEC celebrada el 6 d’octubre de 2018; ratificats i inscrits al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució del director del Consell Català de l’Esport de data 29 de juliol de 2019, el Consell Directiu de la UCEC reunit en sessió ordinària el dia 14 de juliol de 2020 ha acordat convocar Assemblea Extraordinària de l’entitat amb l’objecte d’escollir els/les membres del Consell Directiu, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de la presidència i el secretariat de l’assemblea, per part del membre de més edat i el que menys respectivament a l’empara de l’article 20 dels Estatuts.
  2. Proclamació i lectura del nou Consell Directiu donant per tancat tot el procediment electoral de les territorials d’acord amb l’article 22 dels Estatuts.

Convocatòria assemblea extraordinària 19 setembre 2020