Els Consells Esportius de Catalunya consideren les noves mesures esportives incoherents i injustes

  • Els Consells Esportius de Catalunya consideren les noves mesures preses pel Govern de la Generalitat i el PROCICAT, el passat 4 de gener, incoherents i injustes.
  • Creuen que la falta de coneixement del sistema esportiu de Catalunya per part d’alguns membres del PROCICAT fa que les mesures preses discriminin el model dels consells esportius en favor del model federat.
  • També reclamen que el govern i el PROCICAT els tingui en compte a l’hora de prendre les futures mesures que puguin condicionar l’activitat esportiva que realitzen els consells esportius.

Les noves mesures aprovades pel Govern de la Generalitat i el PROCICAT, el passat 4 de gener, contra l’expansió de la Covid-19, discriminen sistemàticament als Consells Esportius de Catalunya.

Els consells esportius són els que garanteixen el model d’esport en edat escolar que permet l’accés a la pràctica esportiva de milers d’infants, joves i adolescents; i d’esport popular, que permet la continuïtat esportiva d’aquells adults que no són federats, consideren aquestes noves mesures incoherents i discriminatòries i reclamen que se’ls tingui en compte en les futures decisions que el Govern i el PROCICAT puguin prendre en matèria esportiva.

El PROCICAT s’oblida dels esportistes dels consells esportius i això genera un greuge irreparable que menysté sistemàticament el model esportiu en edat escolar, amb més de 300.000 practicants i el model d’esport popular. A més, genera situacions incoherents i injustes per als esportistes que veuen com els seus companys federats sí que poden entrenar i ells no, tot i estar subjectes als mateixos condicionats per la Covid-19.

El president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, ha posat en valor tasca que realitzen els consells esportius i considera que no es limiten únicament a l’esport en edat escolar, també desenvolupen activitats per adolescents i adults.
Volem que les mesures que es prenguin estiguin dotades d’equitat i coherència, ja que a Catalunya hi ha dos models esportius clars que mereixen tenir el mateix tracte i respecte”.

Jaume Domingo ha afegit “les noves mesures són injustes i discriminen el model esportiu que desenvolupen els consells esportius, alhora que no entenem la incoherència de les mesures si les comparem amb altres sectors”.

LES NOVES RESTRICCIONS
Davant les noves restriccions els consells esportius lamenten la falta de coneixement i empatia dels membres del PROCICAT del sistema esportiu i de la Llei de l’esport de Catalunya.
En aquest sentit, els consells esportius demanen que:

1r. Que les excepcions a la pràctica esportiva es faci per tots aquells esportistes que disposen de llicència federada i dels consells esportius.

2n. Que es deixi de discriminar al sector de l’activitat física i l’esport respecte de la resta de sectors, i que les mesures que es prenguin estiguin dotades d’equitat i coherència.

3r. Que s’estableixin les mesures compensatòries necessàries per assegurar la viabilitat de l’esport sense ànim de lucre i que especialment, s’asseguri que tant la Unió de Consells Esportius de Catalunya, com els mateixos consells esportius rebran per part de la Generalitat com a mínim la mateixa dotació econòmica que la temporada anterior amb independència del volum d’activitat que finalment es pugui acabar realitzant a fi i efecte de poder mantenir les estructures bàsiques de funcionament.

Descarregar NOTA DE PREMSA