FINALS I TROBADES NACIONALS DELS JOCS ESPORTIUS

>> Aquí podeu consultar la informació actualitzada

Calendari de Finals i Trobades Nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2021-22.
*Calendari subjecte a canvi en funció de les inscripcions finals