Serveis

Actualment l’entitat té vacant la figura de Secretari General que preveuen els Estauts, i la direcció i l’administració de l’entitat l’ostenta la figura del President del Consell Directiu.

Les àrees de treball de l’entitat són les següents:

Àrea de gestió administrativa, econòmica i comptable

Auditoria externa. Recursos humans. Àrea de subvencions. Transparència.
Relacions internacionals de l’entitat. Coordinació i desenvolupament de projectes amb finançament UE.

Àrea de coordinació esportiva

Desenvolupament dels programes esportius de la UCEC. Àrea de gestió d’assegurances. Relació amb els Consells Esportius. Suport al desenvolupament dels òrgans de govern.

Servei tècnic i informàtic de la UCEC

Amb funcions d’assessorament i organització tècnica interna i pels associats, creació de programari i solucions informàtiques. Suport a l’àrea esportiva de la UCEC i en la resolució d’incidències vinculades a les assegurances.

Servei Administratiu de la UCEC

Atenció al públic. Funcions de suport administratiu de la gestió dels programes que desenvolupa la UCEC i dels associats, servei d’assegurances i part administrativa de suport a les activitats territorials i nacionals.

Servei Jurídic de la UCEC

Amb funcions de resolució de dubtes d’àmbit jurídic.