Procediment sol·licitud d’ofertes del servei d’assegurances

LA UNIÓ DE CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA APROVA EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUDS D’OFERTES DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ ALS DIFERENTS CONSELLS ESPORTIUS PER ALS CURSOS 2021/2022 – 2022/2023

L’objectiu de la licitació és:

  • Seleccionar, mitjançant mediador d’assegurances, l’empresa asseguradora que realitzi la prestació d’un servei d’assegurances especialitzat i capacitat que millor s’adapti a les necessitats dels Consells Esportius. Aquesta contractació es desenvoluparà mitjançant la tècnica de l’Acord Marc, consistent a preestablir una sèrie de condicions o termes que seran comuns a tots els contractes basats en aquest acord marc. La finalitat d’aquest Acord Marc és simplificar la gestió dels contractes i facilitar l’adhesió dels diferents Consells Esportius.
  • Fixar les condicions generals d’execució dels posteriors encàrrecs de provisió de les pòlisses d’assegurances que es contractin per part dels Consells Esportius destinataris, en qualitat d’assegurats, amb el suport de l’empresa adjudicatària del servei de mediació.

Les propostes s’han de presentar via correu electrònic a l’adreça coordinador@ucec.cat  abans de les 14h del dia 07/06/2021.

Adjunt a la notícia, el Plec i els annexos editables per presentar l’oferta.

PLEC DE CONDICIONS SERVEI ASSEGURANCES 12052021
ANNEX1_EDITABLE_ RELACIÓ_CENTRES MÈDICS
ANNEX1WORD_DADES+OFERTAECONÒMICA