Responsabilitat, igualtat i solidaritat: el pla de xoc econòmic que no deixarà cap escolar sense fer esport

  • Els Consells Esportius de Catalunya han presentat un Pla de Xoc al Consell Català de L’Esport perquè cap infant o jove en edat escolar quedi exclòs de la pràctica esportiva per problemes econòmics derivats de la Covid-19.
  • El Pla permetrà beques, ajudes o copagament de les activitats extraescolar.

  • El document impulsa una xarxa de treball basada en la solidaritat que agrupa Consells,    Ajuntaments i famílies, coordinada per la UCEC i sota el control del Consell Català de  l’Esport.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) ha presentat al Consell Català de l’Esport el “Pla de Xoc de l’Esport Escolar per fer front a la crisi generada per la Covid-19”. El document impulsa un programa d’activitats extraescolars adaptades a cada territori i a un preu socialment just. El Pla, que pretén entra en funcionament aquest octubre, està organitzat per la UCEC i desenvolupat pels 45 Consells Esportius per facilitar l’accés a la pràctica esportiva dels infants i joves dels centres educatius més vulnerables de Catalunya.

El president dels Consells Esportius ha destacat el fort compromís de la UCEC per garantir l’activitat esportiva a les escoles d’aquells infants o joves que per problemes econòmics derivats de la Covid-19 poguessin quedar exclosos: “Amb aquest Pla de Xoc volem protegir els infants més vulnerables garantint el seu accés a la pràctica esportiva sense discriminacions amb equitat i igualtat d’oportunitats”. En aquest sentit, Jaume Domingo ha destacat ”Als Consells Esportius ens toca exercir la nostra responsabilitat davant la situació que viuen moltes famílies, per aquest motiu el Pla de Xoc que proposem intenta donar resposta a la necessitat d’assegurar l’activitat física i esportiva de les famílies i dels seus fills i filles”.

DEL PROTOCOL AL PLA DE XOC
El Pla de Xoc de l’esport escolar complementa des d’un àmbit econòmic i social el Protocol de represa de l’activitat esportiva i competicions que la UCEC ha posat en marxa per aquest nou curs escolar. El Pla impulsa una xarxa de suport solidari que reforça i fa accessible la pràctica esportiva als fills i filles de les famílies més vulnerables, adaptant a cada territori les activitats extraescolars.

EL PAPER DELS CONSELLS ESPORTIUS
La veritable força del Pla de Xoc radica en les estructures establertes a cada territori i les relacions existents entre els Consells Esportius, les administracions públiques i les entitats esportives. El document estableix diferents actors socials que són claus per organitzar i coordinar el Pla de Xoc. Primerament les zones d’actuació on es desenvoluparan les activitats esportives; segon, el Consell Català de l’Esport que ha de garantir el finançament econòmic del Pla de Xoc a través de la UCEC; seguit pels ajuntaments que juguen un paper fonamental donant suport amb beques, ajudes, copagaments, mútues i material esportiu; per últim, els Consells Esportius que sota control i supervisió de la UCEC, coordinaran el programa d’activitats, el personal tècnic, i les entitats esportives que vulguin participar del pla de Xoc.
Segons Jaume Domingo, “Cal que hi hagi una bona coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments i també amb l’escola, que són els veritables coneixedors de les famílies més desafavorides”.

PLA DE XOC ECONÒMIC
El Pla de Xoc preveu un paquet de mesures econòmiques seguint dues línies d’actuació. En primer lloc, els anomenats grups estables de pràctica esportiva, que fa referència a les famílies més vulnerables de cada comarca que puguin cofinançar les activitats. No obstant, aquest cost podria arribar a ser assolit pels serveis socials de cada municipi. Això permetria realitzar les activitats en grups reduïts, amb entrenaments setmanals i competint en trobades esportives que s’organitzaran al llarg del curs. En segon lloc, els ajuts directes als esportistes, aquesta segona línia d’actuació concediria ajudes als Consells Esportius per poder cobrir el cost de les llicències i un ajut per al cost del pagament de l’activitat dels joves o infants que participin als Jocs Esportius.

Descarregar pla de xoc (pdf)