Seguretat per sobre de la competició: els Consells Esportius de Catalunya garanteixen l’esport extraescolar de 300.000 infants

  • Els 43 Consells Esportius que hi ha al país han aprovat un protocol de Represa de les Activitats Esportives i Competicions per la nova temporada que prioritza la pràctica de l’activitat física per sobre de la competició.
  • Els Consells Esportius garanteix l’activitat física i esportiva de tots els infants i joves en edat escolar posant en valor la inclusió social, la pràctica saludable de l’esport, la cohesió i la igualtat de drets.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), ha aprovat el protocol de Represa de les Activitats Esportives i Competicions elaborat al llarg de l’estiu i que entrarà en vigor aquesta temporada. El protocol determina les mesures de control i seguretat que tots els Consells Esportius hauran de dur a terme a partir d’ara per prevenir qualsevol possible cas positiu de Covid-19. D’aquesta manera, els prop de 300.000 infants i joves que cada any fan esport amb els Consells tindran la garantia de fer-ho de manera segura.

El president de la UCEC, Jaume Domingo, ha destacat la importància d’aquest protocol que vetlla per la seguretat, la confiança i la solidaritat de tots els qui participen en les activitats esportives: “volem garantir que tots els infants i joves puguin accedir a l’esport extraescolar i vetllarem perquè ni la seguretat ni els diners siguin un impediment”. En aquest sentit ha afegit que “aquest protocol permetrà que els nens i nenes puguin començar i acabar el curs escolar practicant esport amb seguretat i confiança”.

UN PROTOCOL DE CONFIANÇA
El Protocol de Represa de les Activitats Esportives i Competicions està dividit en tres parts. La primera, estableix que s’haurà de garantir la distància de seguretat durant les entrades i sortides dels esdeveniments entre tots els jugadors i jugadores, l’ús de mascaretes abans i després de la pràctica esportiva però no durant i l’aplicació de les normes de sanitat i higiene de tots els espais on s’hi practiqui una activitat física.

La segona part del protocol regula la documentació que cal presentar per poder inscriure els diferents jugadors i jugadores a les activitats organitzades pels Consells Esportius. En aquest sentit, el document especifica que els presidents dels equips o entitats hauran de signar una declaració de responsabilitat en la qual consti que els seus jugadors i jugadores són un grup estable i que cap membre ha manifestat cap simptomatologia de la Covid-19, que no són positius i que no han estat en contacte amb cap persona afectada pel virus.

La tercera, defineix els criteris que serviran per garantir la traçabilitat dels esportistes en les diferents activitats i competicions.

Segons Jaume Domingo, “les estades i campus esportius d’estiu que hem organitzat els consells han estat un èxit i hem aplicat a la temporada esportiva els mateixos criteris de seguretat de l’estiu”.

GESTIÓ DAVANT CASOS POSITIUS
La detecció dels casos i el seu aïllament són fonamentals per mantenir la seguretat de totes les activitats esportives. Per aquest motiu, el protocol contempla com s’ha d’actuar davant d’un possible cas de positiu en Covid-19 i també les mesures de prevenció mentre no es te el resultat mèdic.

GARANTIR EL DRET A L’ESPORT I LA SOLIDARITAT
La crisi econòmica produïda per la pandèmia també preocupa molt els Consells Esportius. Pel seu president, Jaume Domingo “cal assegurar la pràctica esportiva segura, però també cal garantir que la crisi econòmica de moltes famílies no impedeixi que els seus fills i filles facin esport”.

Els Consells Esportius volen garantir que la inclusió social, la cohesió i la igualtat d’oportunitats i d’accés a l’esport de tots els infants i joves escolars siguin una prioritat. En aquest sentit, el Consell Directiu de la UCEC ha preparat un Pla de Xoc de l’esport escolar basat en la solidaritat per garantir el dret a l’esport de tots aquells infants i joves que per causes econòmiques no puguin fer