Estatuts

Al següent enllaç hi podeu trobar els Estatuts vigents de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, aprovats per acord de l’Assemblea general de la UCEC celebrada el 6 d’octubre de 2018. Ratificats i inscrits al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució del director del Consell Català de l’Esport a data 29 de juliol de 2019.