Projectes Europeus

SPIN – SPORT FOR INCLUSION

Referència: 579630-EPP-1-2016-1-FR-SPO-SSCP

El projecte SPIN (SPort for INclusion), liderat per Groupement européen de coopération territoriale Pyrénées-Méditerranée (GECT-PM) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), conjuntament amb la Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural al Mediterrani de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, el Comité Régional de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré Occitainne (CRUSEP-O) de França i la Unione Italiana Sport Per Tutti – Comitato Regionale Piemontese (UISP CR Piemontese) d’Itàlia buscava conèixer i aprofundir en la realitat de la inclusió social de persones immigrants a través de l’esport a Catalunya, les Illes Balears, Itàlia i França.

PREPARATORY WORKS FOR YOUTH ACADEMY OF GRASSROOTS SPORT

Referència: 603319-EPP-1-2018-1-AT-SPO-SSCP

La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) és un dels socis participants d’un projecte que compta amb el recolzament del programa ERASMUS+ de la Unió Europea. El programa, YOUAca– Preparatory works for Youth Academy of Grassroots Sport que s’ha dut a terme juntament amb les associacions de quatre països membres (Àustria, Itàlia, Finlàndia i Estònia), té com a objectiu fomentar la participació dels joves en la direcció d’entitats esportives, així com l’elaboració d’un programa preparatori per posar en marxa l’Acadèmia de l’Esport per a joves líders. Una de les claus del projecte és el diàleg intergeneracional entre els líders actuals de les entitats esportives i la futura generació de líders. Un programa pilot innovador i educatiu destinat a desenvolupar les habilitats dels joves i adults joves en la gestió esportiva de base mitjançant el foment del diàleg i l’enriquiment mutu amb líders esportius d’alt nivell.

YOUACA 2.0: YOUTH ACADEMY OF GRASSROOTS SPORT

Referència: 613223-EPP-1-2019-1-AT-SPO-SSCP

El projecte “YOUAca 2.0” compta amb l’associació de 6 organitzacions esportives de 6 països de la UE (Àustria, Itàlia, Espanya, Finlàndia, Estònia i Croàcia). Parteix de la base de la primera experiència del projecte YOUAca Erasums+, i pretén continuar desenvolupar habilitats i coneixements de joves líders en la gestió de l’esport de base. En el transcurs del projecte s’impartiran els mòduls formatius desenvolupats durant la primera edició del projecte en base a un sistema de diàleg i enriquiment mutu amb líders esportius experimentats fomentant un sistema d’aprenentatge “aprenent- fent” i el mètode de diàleg intergeneracional. Igualment, aquesta 2a part del projecte incorpora el disseny i la implementació de la plataforma YOUAca per part del grup de joves líders i un expert TIC designat per desenvolupar la col·laboració. La plataforma tant com a format web com aplicació per mòbil es convertirà en l’eina principal destinada a promoure l’intercanvi i a augmentar les connexions d’idees entre els membres de l’organització esportiva (joves i adults) a nivell nacional i internacional.

BRIDGES – BUILDING RELATIONSHIPS AND INTEGRATION BY DEVELOPING LOCAL GROUPS AND ENHANCING SOLIDARITY

Referència: AMIF-2017-AG-INTE G.A.Number 821626

Un pont és una construcció sobre la qual una via de comunicació salva una depressió o un obstacle, segons la primera definició que en fa el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. També és la manera de salvar diferències i distàncies, de relacionar i de comunicar comunitats i cultures. Aquesta és la base sobre la qual s’alça BRIDGES, el programa europeu que treballa per promocionar les comunitats inclusives a Europa i que vol construir relacions i afavorir la integració de grups locals potenciant-ne la solidaritat. Entre els seus objectius també hi ha el de fomentar el diàleg i l’enriquiment mutu entre tots els ciutadans que viuen en un territori.

En el programa BRIDGES hi participen diferents entitats d’Àustria, Croàcia, Grècia, Itàlia i Catalunya que treballen per crear unes comunitats més inclusives a través de la interculturalitat, el mestissatge i la creació de vincles entre cultures, famílies i persones.

L’Ajuntament de Tortosa, de manera conjunta amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), s’ha convertit en la representació catalana d’aquest programa europeu. Amb la seva participació es vol treballar per crear relacions i vincles entre infants, adolescents i joves de famílies autòctones i de famílies immigrades —la ciutat de Tortosa compta amb un 17% de població immigrada— que vagin més enllà de les activitats proposades al programa i que s’incideixi en el procés comunitari de la ciutat, que ja es treballa des de fa anys. A més, es volen marcar els fonaments que puguin convertir-se en una guia de bones pràctiques extrapolable a altres poblacions.

Al llarg de nou mesos –de gener a setembre de 2020–, Tortosa oferirà un ampli ventall d’activitats per treballar en aquests propòsits de BRIDGES que es tradueixen en 12 activitats centrades en el voluntariat, l’esport i la cultura. Aquestes activitats no serien possible sense la participació activa i la implicació de diferents entitats i centres d’ensenyament de la ciutat.