Signatura conveni de concessió de subvenció per a l’any 2020

El passat 29 de desembre, el Consell Català de l’Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya van signar el conveni de concessió de subvenció per a l’any 2020 per import de 340.017,10 €.

Mitjançant aquest Conveni, la UCEC s’obliga a centrar la seva estratègia i acció en la promoció general de l’activitat física i esport per a la població en edat escolar, col·laborant especialment en l’impuls, difusió i implementació del Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya i els programes de la Generalitat de Catalunya, Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Pla Català d’Esport a l’Escola i Esport Blanc Escolar. Alhora, ambdós ens obliguen a promoure conjuntament un model d’esport en edat escolar basat en els valors educatius de l’esport, en el foment dels hàbits saludables, i en la promoció d’una oferta poliesportiva destinada a les etapes d’iniciació esportiva.

Entre les línies d’actuació que contempla el conveni, “Promoció de l’esport en edat escolar d’acord amb els programes de la Generalitat de Catalunya” i “Promoció de l‘esport popular a Catalunya”, destaquen accions tals com: internacionalització de l’esport en edat escolar i l’esport popular de Catalunya, campanyes publicitàries per explicar el model d’esport en edat escolar dels Consells Esportius i la UCEC, formació continuada dels voluntaris, dels tutors/es de joc i dels tècnics esportius dels Consells Esportius, organitzar les finals nacionals i trobades territorials i nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Portar a terme l’elaboració d’estudis, treballs i projectes que replantegin o innovin en l’àmbit de l’esport en edat escolar, especialment en l’àmbit de secundària entre d’altres.

El període en què es concreta l’activitat subvencionada és el comprès entre de l’1 de setembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020.

Veure Nota de Premsa